Orgue de salon (85) – 3 claviers

Opus 34 de fin 2017

III expressif II I Ped
Principal 8'Flûte en bois 8'Flûte 8' (du II)Soubasse 16' (ext. F8')
Flûte conique 4'Flûte 4' (du II)Flûte 8' (du II)
Flûte 4' (ext. de la F8' du II)
III/II III/ITirasse III